Okresní volejbalový svaz Břeclav ZPĚT
Aktuality
Kalendář akcí
Soutěže 2010/2011
Okresní soutěže
Kontakty
Dokumenty
Výbor OVS 2010
Komise rozhodčích
Disciplinární komise
STK
Odkazy
Historie
Archív
Zprávy
Email
Český volejbalový svaz - homepage

Historie volejbalu na okrese Břeclav

TJ Sokol Kobylí - historie volejbalu v Kobylí

Historie - Fotografie - Petr Zemánek a ing.Antonín Kaňa

Volejbalové počátky v Kobylí lze zařadit do třicátých let, přesněji do roku 1927. Na vesnici se dostal volejbal prostřednictvím učitelů a studentů. Je zajímavé,že se jako sport začal pěstovat dříve než kopaná. Nebylo pro něj nutno budovat větší hřiště, mohl se hrát s menším počtem hráčů. Samozřejmě,že to byl ryze sezónní sport pro letní období.
I po postavení sokolovny nebylo myslitelné se tam odvážit jít hrát s míčem. V těchto letech se začalo scházet několik pro tuho hru zapálených lidí. Byla to neorganizovaná zájmová činnost. Mezi průkopníky této hry v místě patřili: František Štika st., František Sedláček, František Petrla, František Svoboda, Mihalík, Bohuslav Damborský, Břetislav Matuška, Antonín Varmuža, Antonín Kučera, Josef Bláha, učitel Kratochvíl a další.

Volejbal se hrál v obou kobylských tělocvičných jednotách, Sokole a Orlu. Před válkou se žádných soutěží nezúčastňovala, hrála převážně mezi sebou a s týmy okolních vesnic. Slibný rozmach byl zastaven obsazením naší republiky německou armádou.

Po osvobození se rozvíjel pomalu, jak v Sokole tak i v Orlu.

Až kolem padesátých let, po vytvoření jedné tělocvičné jednoty, začal i volejbal být kvalitnější. Pravidelnost lze datovat do období kolem roku 1958. Organizačně se za pomocí otce začal volejbalu věnovat Zdeněk Vykydal, tehdy student břeclavské průmyslovky. Pan Vykydal st. se stal vedoucím oddílu v r.1961. To již hrál i mladší z Vykydalů -Vlastík. V té době začal největší rozmach kobylského volejbalu,zejména ve sportovní přípravě a pravidelnosti. V roce 1963 již neměl na okrese konkurenci. Družstvo mužů se stalo okresními přeborníky a postoupilo do vyšší třídy.

Hodně pomohl rozvoji i přípravě tehdejší ředitel školy pan Antonín Kučera. Zasadil se o to, že oddíl mohl používat školní tělocvičnu. Sportovní příprava se tak stala celoroční záležitostí. Tento sport začal zajímat i dívky, vzniklo družstvo, které vedl pan Vykydal st. Jako nej1épe organizovaný oddíl na okrese získal podporu tehdejšího OV ČSTV, který měl zájem, aby byl okres reprezentován i ve vyšších soutěžích. Podpoře se těšil i tehdejšího vedení JZD. Nenadále však přišla sprcha. Rada MNV se usnesla, že oddíl nesmí užívat školní tělocvičnu. Sokolovna nevyhovovala jak rozměry, tak i dalšími podmínkami. Celou záležitost se za pomocí dalších složek podařilo vyřešit. Oddíl se znovu vrátil do školní tělocvičny. Když však přestalo pomáhat JZD, bylo to horší,dá se říci zlé. Po rozsáhlých úvahách byla nabídka na pomoc oddílu od OV ČSTV odmítnuta. Nebyla odvaha okres reprezentovat. Prioritní pomoc nadřízeného orgánu tak ve volejbalovém sportu získala Poštorná.

Od té doby se hrál sice pěkný volejbal, ale dále se nerozvíjel.

V krajské soutěži, převážně s původními hráči, hrál ještě dlouhá léta. V roce 1967 převzal vedení oddílu po panu Vykydalovi Jaroslav Máčal a po něm František Řačák. Zejména jeho zásluhou se oddíl v krajské soutěži poměrně dlouhou dobu udržel. Od roku 1963 hrálo Kobylí Krajský přebor II. třídy až do roku 1982, kdy sestoupil do okresního přeboru. Mezi krajská družstva se vrátil po získání titulu okresní přeborník v roce 1991. Vlastně přece jednu sezonu byli kobylští nuceni hrát okresní přebor. To když v roce 1974 byli z KP vyloučeni, protože neměli dorosteneckou ani žákovskou kategorii.

Nedílnou součástí této hry v Kobylí jsou letní volejbalové turnaje, hrané od roku 1973 jako Memoriál Petra Zemánka. První písemná zmínka o nich je z roku 1958, kdy se hrálo 31.srpna. Výsledky se nedochovaly. V roce 1959 hrálo tento turnaj Kobylí, Čejč, Boleradice a Hustopeče. Kobylí prohrálo s Čejčí 1:2, ale po výhrách 2:0 nad Boleradicemi a Hustopečemi turnaj vyhrálo.

Výňatek z bulletinu vydaného k turnajům v roce 1992. ing.František Řačák
Celý text (PDF dokument)